Real Fight Promotions 80 - Lviv Open Cup 2020 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 4, 2020 in Lviv, UKR

Event Information


Haim Gozali
WINNER 
Dmitriy Makhotskiy
15-6-0
Record
4-2-0
5' 11"
Height
0' 0"
MW
Weight
MW
Submission
(Triangle Choke) in the 2nd round
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Yuriy Klimchuk
WINNER 
Dmytro Vlasiuk
7-0-0
Record
5-4-0
0' 0"
Height
5' 5"
FLY
Weight
FLY
Submission
(Arm Bar) in the 2nd round
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Andrey Khokhlov
WINNER
Anton Lazebnov
12-9-0
Record
2-7-0
0' 0"
Height
5' 9"
LW
Weight
LW
Submission
(Arm Bar) in the 1st round
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Alexander Bezkorovayny
WINNER
Alexander Krupenkin
12-3-1
Record
6-14-0
5' 8"
Height
0' 0"
BW
Weight
BW
Submission
(Arm Bar) in the 3rd round
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Maxim Klimyuk
WINNER
Ruslan Moroz
3-1-0
Record
3-3-0
0' 0"
Height
6' 0"
LW
Weight
LW
Submission
(Arm Bar) in the 1st round
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Eduard Kazmiruk
WINNER
Anton Mishuchun
6-2-0
Record
3-2-0
0' 0"
Height
0' 0"
FTW
Weight
FTW
TKO/RSC
(Referee Stoppage from Strikes) in the 1st round
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Maxim Sischuk
WINNER
Mykola Kotyai
5-3-0
Record
0-1-0
0' 0"
Height
0' 0"
LW
Weight
LW
TKO/RSC
(Referee Stoppage from Strikes) in the 1st round
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Kamronbek Abdalniyazov
WINNER
Dmitrii Dema
4-1-0
Record
0-1-0
0' 0"
Height
0' 0"
LW
Weight
LW
Decision
(Unanimous Decision) in the 3rd round
Fight was scheduled for 3 rounds (3x3x3)
Aleksandr Levitskii
WINNER
Vyacheslav Vaseichuk
2-0-0
Record
1-1-0
0' 0"
Height
0' 0"
FLY
Weight
FLY
Submission
(Arm Bar) in the 3rd round
Fight was scheduled for 3 rounds (3x3x3)
Orest Burylo
WINNER
Vadim Varnavskii
4-1-0
Record
1-1-0
0' 0"
Height
0' 0"
FTW
Weight
FTW
Decision
(Unanimous Decision) in the 3rd round
Fight was scheduled for 3 rounds (3x3x3)
Nazar Burylo
WINNER
Ivan Maryniak
4-2-0
Record
3-2-0
0' 0"
Height
0' 0"
BW
Weight
BW
Submission
(Arm Bar) in the 3rd round
Fight was scheduled for 3 rounds (3x3x3)
Vladimir Grigorchuk
WINNER
David Stula
1-0-0
Record
2-2-0
0' 0"
Height
0' 0"
FLY
Weight
FLY
Decision
(Unanimous Decision) in the 3rd round
Fight was scheduled for 3 rounds (3x3x3)